Doučování

Našim klientům nabízíme

 • doučování konkrétního předmětu
 • výuka cizích jazyků, hry na hudební nástroje
 • všeobecná příprava do školy (domácí úkoly, psaní diktátů)
 • procvičování školní látky
 • příprava na písemky, testy, zkoušení
 • příprava na přijímací zkoušky na střední školu
 • procvičování logopedických cvičení

Lektorky / lektoři

 • vybíráme zkušené lektorky/ lektory, pedagogické pracovníky nebo studenty vysokých škol
 • naši lektoři jsou prověření a proškolení pro práci s dětmi
 • dbáme na jejich vystupování, schopnost didaktického vedení lekce, schopnost organizace vyučovací hodiny, pozitivní motivaci dítěte a schopnost hodnocení výsledků
 • nedílnou součástí jejich práce je pečlivá příprava na každou hodinu
 • na začátku spolupráce lektor na setkání s rodičem a dítětem probere rozsah učiva, na které se bude při doučování zaměřovat a zjistí úroveň dosavadních znalostí a schopností dítěte
 • výuka probíhá v domácnosti dítěte nebo  u lektorky doma
 • cílem je sestavení vyučovacího programu dítěti na míru

Součástí služby doučování může být i vyzvednutí dítěte ze školy a doprovod domů s následným doučováním.

Cena:

250 Kč / 60 min
Příplatek za další dítě …50 Kč /hod