Prihláška pro uchazeče o práci

Formulář pro uchazeče o práci

Údaje o Vás

Pracovní zkušenosti

Mám zájem o práci

Mám praxi a zájem hlídat děti ve věku

Vaše časové možnosti hlídání dětí

Pondělí (od-do)
Úterý (od-do)
Středa (od-do)
Čtvrtek (od-do)
Pátek (od-do)
Sobota (od-do)
Neděle (od-do)

Vaše fotografie

Vkládejte fotografie ve formátu JPG. Maximální velikost souboru je 500 kB.

Jak jste se dozvěděli o naší agentuře

 

 

Potvrzuji tímto, že veškeré informace mnou uvedené se zakládají na pravdě a agentura se na uvedené informace může spolehnout.Na neúplné nebo nepravdivé informace nebude brán zřetel. Agentura se zároveň zavazuje považovat tyto informace za důvěrné a sloužící pouze k pracovním účelům agentury a kontakt s agenturou, popř. s daným zájemcem o spolupráci.Vyžádané materiály jsou nevratné.