Pečovatelky, chůvy

Výběr pečovatelek je nejdůležitější součástí naší práce a je prováděn na základě důkladného výběrového řízení včetně prověření referencí na hlídání dětí, které pečovatelka dokládá a které si sami ověřujeme.

Profil naší pečovatelky:

 • je plnoletá
 • má opravdu kladný vztah k dětem a práce s dětmi ji baví a naplňuje
 • má minimálně středoškolské vzdělání, ideálně pedagické nebo zdravotnické
 • má praktické zkušenosti s hlídáním dětí v rodinách nebo jiných zařízeních
 • je usměvavá, nekonfiktní, empatická, přizpůsobivá a spolehlivá
 • má dobré rodinné zázemí a uznává tradiční rodinné hodnoty
 • je zdravá a má čistý výpis z RT
 • je studentkou, maminkou nebo aktivní babičkou
 • je nekuřačka

Od všech pečovatelek na hlídání dětí požadujeme:

 • doklad o dosaženém vzdělání včetně odborných kursů a školení
 • lékařské potvrzení o výborném zdravotním stavu
 • pracovní posudek ze zaměstnání
 • reference na hlídání dětí z předchozích rodin
 • doklad o bezúhonnosti

Pracovní náplní našich pečovatelek je hlídání dětí a kompletní péče o dítě, která zahrnuje:

 • zachování každodenního režimu a zvyků dítěte
 • příprava a podávání stravy
 • hygiena
 • logopedický a motorický rozvoj dítěte (hrubá a jemná motorika)
 • všestranný rozvoj dítěte - výtvarné techniky, zpěv, tanec, hudební nástroje,sport
 • péče o nemocné dítě
 • návštěva pediatra
 • hlídání dětí v cizím jazyce (dle předchozí dohody s rodiči)

Všechny naše chůvy musí dodržovat etický kodex chůvy.

ETICKÝ KODEX CHŮVY AGENTURY BIBO

 1. Klient svěřuje chůvě to nejcennější co má, a to jeho dítě (děti)
 2. Chůva hlídá dítě (děti) v době a v místě, na kterém se shodla s rodiči
 3. Chůva respektuje a dodržuje výchovná pravidla rodiny
 4. Chůva podporuje zdravotní, společenský, citový, tvořivý a duševní vývoj dítěte (dětí)
 5. Bezpečnost a zdraví dítěte (dětí) jsou vždy na 1.místě. Chůva chrání dítě (děti) od zranění a nevystavuje ho (jej) nebezpečnému prostředí
 6. Chůva dbá na výživově vyrovnanou a lehce stravitelnou stravu dítěte (dětí)
 7. Chůva o své výchově komunikuje s rodiči dítěte (dětí), informuje je o vývoji dítěte (dětí) a upozorňuje na špatné chování
 8. Chůva vždy musí respektovat řád, pravidla a zvyklosti rodiny
 9. Chůva vždy musí zachovat absolutní diskrétnost vůči klientovi
 10. Chůva uklízí po dětech, aby byla domácnost bezpečná a čistá