První setkání s chůvou

První setkání s chůvou je pro Vás velmi důležité, zde se rozhodujete, zda právě tato pečovatelka bude dlouhodobě trávit čas s Vaším dítětem. Setkání by mělo probíhat u Vás doma, aby dítě bylo ve svém známém prostředí, chovalo se přirozeně a Vy tak mohli sledovat jeho reakce.

Pokud se rozhodnete pro spolupráci s konkrétní pečovatelkou, první hlídání mohou probíhat různými způsoby. Vždy přihlížejte k povaze dítěte, jeho schopnosti adaptace na nové lidi a situace. Některé děti potřebují více času pro to, aby chůvu přijaly, některé děti přijmou chůvu okamžitě.

První hlídání může maminka strávit společně s chůvou a dítětem. Na začátku se chůva důkladně seznámí se zdravotním stavem dítěte, jeho zvyklostmi, potřebami a režimem, rodina probere s pečovatelkou, kde se nachází veškeré potřeby pro celodenní péči o dítě, oblečky, potraviny, dětské léky apod. Dále si hrají a povídají všichni dohromady, po čase může maminka odejít do jiné místnosti. Při dalším hlídání stráví dohromady pouze část dne, během hlídání může maminka opustit domov, např. odejít na nákup a po chvíli se vrátit. Tyto intervaly podle reakce dítěte prodlužujte. Nikdy však neprodlužujte loučení. Pokud z bytu odcházíte, dejte to jasně najevo, dítě pozdravte a odejděte. Je zcela normální, pokud dítě při odchodu maminky pláče (je to důkazem dobrého připoutání k matce), po chvíli se zklidní, pečovatelka odvede pozornost dítěte k zajímavým aktivitám.

Tak jako každé dítě je jiné, stejně tak jsou i odlišné jejich reakce na chůvu. Věnujte proto dostatek času vytváření vztahu mezi pečovatelkou a dítětem. Uvidíte, že tato investice se Vám mnohonásobně v dobrém vrátí.